Day: November 17, 2022

คำแนะนำในการเลือกกล้องวงจรปิดคำแนะนำในการเลือกกล้องวงจรปิด

ทำไมธุรกิจถึงควรลงทุนกับกล้องวงจรปิด? ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก https://cctvokami.com/ คุณมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ประกอบธุรกิจและความปลอดภัยของพนักงานตลอดจนลูกค้าของคุณ การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันอาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูง และการตรวจสอบประวัติบุคลากรที่ว่าจ้างอาจไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้เสมอไป มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก และระบบควบคุมการเข้าออกที่ป้องกันด้วยลายนิ้วมือ/รหัสผ่าน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ที่สำคัญกว่านั้น พวกมันสามารถป้องกันหรือหยุดยั้งสิ่งต่างๆ ไม่ให้เคลื่อนไปทางใต้ได้ การศึกษาชี้ให้เห็นว่าสถานประกอบการที่มีกล้องวงจรปิดสามารถยับยั้งพฤติกรรมต่อต้านสังคมรวมถึงการขโมยและการก่อกวน หากคุณเป็นเจ้าของสถานประกอบการที่ซื้อขายสินค้าและโภคภัณฑ์ กล้องวงจรปิดที่วางอย่างมีกลยุทธ์อาจขัดขวางมิจฉาชีพ คนขโมยของในร้าน และแม้แต่พฤติกรรมหยาบคายของลูกค้าหรือสมาชิกสาธารณะที่ไม่พึงพอใจ ทั้งพนักงานและลูกค้าของคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นมืออาชีพมากขึ้นหากพวกเขารู้ว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายอาจถูกบันทึกไว้ในเทป อีกเหตุผลหนึ่งที่คุณอาจต้องการพิจารณากล้องวงจรปิดก็เนื่องมาจากภัยคุกคามความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในที่ทำงาน ความรุนแรงอาจอยู่ในรูปแบบของการกลั่นแกล้งในที่ทำงานหรือการล่วงละเมิดทางเพศ วาจา หรืออารมณ์ กล้องวงจรปิดในสถานที่ต่างๆ ในสถานประกอบการของคุณทำหน้าที่เป็นจอภาพและช่วยให้คุณเข้าถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพในที่ทำงาน ความรุนแรงในที่ทำงานอาจเกิดขึ้นจากบุคคลที่มีอาการมึนเมา